Tomáš Profant:
Myslime postkoloniálne! [95]

« ročník 16, číslo 2/2015: Transnacionální feminismus

Profant, Tomáš. 2015. „Myslime postkoloniálne! .“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 16 (2): 95-99

Book Review of Havránek, V., Lánský, O. eds. Postkoloniální myšlení IV.

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …