Alena Křížková, Marie Čermáková, Lenka Formánková, Hana Maříková:
MPSV podporuje tvorbu metodiky řízení diverzity na pracovišti [85]

« ročník 15, číslo 1/2014

Křížková, Alena, Marie Čermáková, Lenka Formánková, Hana Maříková. 2014. „MPSV podporuje tvorbu metodiky řízení diverzity na pracovišti.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 15 (1): 85-86

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …