ročník 15, číslo 1/2014

Obálka

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou první letošní číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum, ve kterém se můžete seznámit nejen s příspěvky českých autorek a autorů, ale také s některými zahraničními rozbory.

Alessandro Pinzani a Walquíria Leão Rêgo se ve svém článku věnují vlivu programu Bolsa Família – systému peněžních příspěvků chudým rodinám –, který již deset let funguje v Brazílii. Autor a autorka se konkrétně zaměřují na vliv pravidelného peněžního příjmu na proměnu subjektivního vnímání jeho příjemců a příjemkyň jak s ohledem na sebeocenění, tak ve vztahu k vnímání sebe sama jako politického subjektu a nositele práv. Druhý článek, a to Jeffa Hearna, se zamýšlí nad teoretickým významem fenoménu násilí mužů na jim známých ženách pro sociální teorii. Další dva články se vztahují k praxi péče. Marta Vohlídalová prezentuje analýzu střídavé péče jako podoby porozchodového uspořádání péče o děti, která u nás dosud nebyla analyticky dostatečně reflektována. Radka Dudová a Romana Volejníčková se věnují genderovým aspektům neformální péče o seniory. Oba dva články se dotýkají politicky a společensky velmi aktuálních témat, a zaplňují tak určitou mezeru v genderové analýze těchto fenoménů v českém kontextu.

V rubrice diskuse otiskujeme článek Evy Hejzlarové, která se vrací k momentu zavedení institutu genderové expertky/genderového experta v jedné konkrétní výzvě Evropského sociálního fondu. Poukazuje na problematičnost a nedomyšlenost tohoto institutu a na tomto základě také otevírá diskusi o možnostech, jak posílit genderovou rovinu řešení jednotlivých projektů financovaných z ESF. V rubrice rozhovor si můžete přečíst interview Ivy Šmídové s Liisou Husu, profesorkou sociologie a genderových studií ve Švédsku, která se ve své práci dlouhodobě věnuje rozborům genderových bariér, nerovností ve vědě a politikám genderové rovnosti. Tímto rozhovorem se vlastně vracíme k jednomu z minulých čísel časopisu – genderovým strukturám ve vědě –, jejichž kritika je v českém kontextu s časovým odstupem ještě možná aktuálnější.

Jako vždy si v časopise můžete přečíst odborné recenze a zprávy z konferencí a jiných akcí. Za zmínku nepochybně stojí článek o organizaci Jako doma, která se věnuje problémům a specifickým potřebám žen bez domova. Rad Hetmánková ve svém článku stručně shrnuje také výsledky výzkumu, který Jako doma realizovalo s ženami bez domova v České republice. Otiskujeme zde rovněž článek o zasedání Komise pro postavení žen při OSN, každoročním významném momentu pro celosvětové úsilí o prosazování genderové rovnosti. Lucia Zachariášová v něm jednak nabízí vhled do průběhu celého zasedání a významů, které jsou jednotlivým nuancím ve vyjednávání přikládány, zprostředkovává ale také svoji zkušenost z tohoto zasedání.

Ráda bych poděkovala všem recenzentkám a recenzentům, kteří se významným dílem podíleli na práci na tomto čísle, stejně jako členům a členkám redakční rady časopisu. Přeji Vám příjemné a inspirativní čtení.

Zuzana Uhde, šéfredaktorka

PDF ke stažení Celé číslo ke stažení v PDF


Obsah čísla

Stati

Alessandro Pinzani, Leão Rêgo Walquíria:
Peníze, osobní autonomie, občanství. Vliv programu Bolsa Família na zúčastněné [3-15]

Jeff Hearn:
Proč je domácí násilí klíčovým tématem pro sociologii a sociální teorii: Napětí, paradoxy a důsledky [16-28]

Marta Vohlídalová:
Jeho a její pohled: Střídavá péče z perspektivy matek a otců [29-40]

Radka Dudová, Romana Volejníčková:
Proč ženy pečují? Gender a neformální péče o seniory [41-54]

Diskuse

Eva Hejzlarová:
Genderová expertka/genderový expert jako opatření ke zkvalitnění projektů ESF? [55-64]

Rozhovor

Iva Šmídová, Liisa Husu:
Neudálosti a ženská akademická kariéra. Rozhovor Ivy Šmídové s Liisou Husu [65-69]

Recenze

Romana Volejníčková:
Nedokončená či nekonečná revoluce? Rodina, práce a gender ve světle sociálních změn [70-72]

Štěpánka Lehmann:
Konstrukce živitelství v českém prostředí – „dělání“ nebo „rozvolňování“ genderu? [73]

Marta Vohlídalová:
O proměně životních drah (převážně) z kvantitativní perspektivy [77]

Kateřina Machovcová:
Vše, co jste chtěli vědět o feminismu… [79-80]

Rad Hetmánková:
Ženy bez domova: identita, strategie a bezpečný prostor [81-83]

Zprávy a komentáře

Zuzana Uhde:
Kritická teorie v globálním dialogu: Zpráva z konference Philosophy and Social Science [70-72]

Marcela Linková:
Závisláci na žebříčcích, excelence a genderové předsudky. Zpráva z workshopu Empowering Women and Advancing Gender in Research and Innovation [74-76]

Marcela Linková:
„Je nutné, aby lidi měli pocit, že na tom večírku musí být“: Zpráva z konference Strukturální změna na podporu genderové rovnosti ve výzkumných organizacích [78]

Lucia Zachariášová:
Z 58. zasedání Komise pro postavení žen aneb mluvíme spolu, i když se neshodneme [84]

Alena Křížková, Marie Čermáková, Lenka Formánková, Hana Maříková:
MPSV podporuje tvorbu metodiky řízení diverzity na pracovišti [85-86]

Irena Smetáčková:
Sandra Bem – silná a reflektující i ve smrti [87-88]

Jana Valdrová:
Conchita Wurst „nastavila zrcadlo“ nejen genderovým stereotypům [89]