Marcela Linková, Elżbieta Oleksy:
Ostatní děkani mě respektovali jako děkanku, ale ženská studia, to jim bylo k smíchu. Rozhovor Marcely Linkové s Elżbietou Oleksy [49]

« ročník 14, číslo 1/2013: Gender v akademickém prostředí

Linková, Marcela, Elżbieta Oleksy. 2013. „Ostatní děkani mě respektovali jako děkanku, ale ženská studia, to jim bylo k smíchu. Rozhovor Marcely Linkové s Elżbietou Oleksy.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 14 (1): 49-51

The other deans respected me as a dean, but women´s studies was a joke to them. An Interview with Elżbieta Oleksy

Elżbieta H. Oleksy je profesorkou v oboru humanitních věd na Univerzitě v Lodži v Polsku. Je vedoucí katedry transatlantických a mediálních studií a ředitelkou Centra ženských studií, které v roce 1992 založila. V letech 2000–2008 byla zakládající děkankou Fakulty mezinárodních a politických studií. Je autorkou/spoluautorkou a editorkou/spolueditorkou čtyřiadvaceti knih a více než stovky kapitol a článků v oboru genderových studií, vizuální kultury a literatury. Její nedávné publikace zahrnují dvě editované knihy: The Limits of Gendered Citizenships. Contexts and Complexities (Routledge, 2011) a Intimate Citizenships. Gender, Sexualities, Politics (Routledge, 2008) a také přehledový článek „Intesectionality at the crossroads“ publikovaný ve Women’s Studies International Forum 34, 2011: 263–270 a „Intersectionality and pedagogy. From movies to the classroom“, publikovaný v knize Educational Inequalities in Schools of Higher Education, ed. Kalwant Bhopal a Uvanney Maylor (New York: Routledge, v tisku).

 

Elżbieta H. Oleksy is Full Professor of Humanities at the University of Łódź, Poland. She chairs the Department of Transatlantic and Media Studies and is Director of Women’s Studies Centre which she founded in 1992. She was Founding Dean of the Faculty of International and Political Studies (2000-2008). She authored/co-authored and edited/co-edited twenty-four books and over a hundred chapters and articles in the field of gender studies, visual culture and literature. Her recent publications include two edited books: The Limits of Gendered Citizenships. Contexts and Complexities (Routledge, 2011) and Intimate Citizenships. Gender, Sexualities, Politics (Routledge, 2008), as well as a review article “Intesectionality at the crossroads,” Women’s Studies International Forum 34, 2011: 263-270 and “Intersectionality and pedagogy. From movies to the classroom,” in Educational Inequalities in Schools of Higher Education, ed. Kalwant Bhopal and Uvanney Maylor (New York: Routledge, in print).

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (en) …