Kateřina Lišková:
Plavat proti proudu a radikálně měnit sociální svět? Feminismus! Rozhovor Kateřiny Liškové s Ann Snitow [91]

« ročník 13, číslo 2/2012: Hraniční práce ve feministických studiích

Lišková, Kateřina. 2012. „Plavat proti proudu a radikálně měnit sociální svět? Feminismus! Rozhovor Kateřiny Liškové s Ann Snitow.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (2): 91-95

Swimming Upstream and Radically Changing the Social World: Feminism. Kateřina Lišková Talks to Ann Snitow

O úloze feminismu v dnešním světě, o tom, jak feminismus cestoval a čeho byl a měl by být součástí s Ann Snitow v listopadu 2011 v New Yorku diskutovala Kateřina Lišková.


Discussion with Ann Snitow on the role of feminism in today’s world, how feminism traveled and what it has and should be part of, held in New York City in November 2011, by Kateřina Lišková.

 

Ann Snitow je feministická aktivistka a profesorka genderových studií a literatury na New School v New Yorku. Intelektuální a aktivistickou činnost kombinuje od roku 1969, kdy spoluzaložila New York Radical Feminists. Byla koeditorkou Powers of Desire: The Politics of Sexuality (1983), zásadního sborníku textů, které formovaly americkou debatu o historicitě sexuální zkušenosti, a je autorkou celé řady vlivných článků. Založila  Feminist Anti-Censorship Task Force, akční skupinu No More Nice Girls a Network of East-West Women (NEWW). V poslední době se věnuje tématům měnící se situace žen a mužů ve východní Evropě a otázkám feministické paměti.

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (en) …