Eva Valentová:
Víte, kdo Vám doma uklízí? – Kampaň na podporu domácích pracovnic z řad cizině [84]

« ročník 13, číslo 1/2012: Péče: kritika, analýza, alternativy

Valentová, Eva. 2012. „Víte, kdo Vám doma uklízí? – Kampaň na podporu domácích pracovnic z řad cizině.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (1): 84

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …