Pavla Redlová:
Mezinárodní konference „Transforming Gender Orders. Intersections of Care, Family and Migration [78]

« ročník 13, číslo 1/2012: Péče: kritika, analýza, alternativy

Redlová, Pavla. 2012. „Mezinárodní konference „Transforming Gender Orders. Intersections of Care, Family and Migration.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (1): 78-79

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …