Marcela Linková:
Pohlaví a gender v biomedicínském výzkumu a klinické medicíně: zpráva z konference [104]

« ročník 13, číslo 1/2012: Péče: kritika, analýza, alternativy

Linková, Marcela. 2012. „Pohlaví a gender v biomedicínském výzkumu a klinické medicíně: zpráva z konference.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (1): 104-105

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …