Eva Valentová:
Právní aspekty zaměstnávání cizinek na pozicích domácích pracovnic v České republice [99]

« ročník 13, číslo 1/2012: Péče: kritika, analýza, alternativy

Valentová, Eva. 2012. „Právní aspekty zaměstnávání cizinek na pozicích domácích pracovnic v České republice.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (1): 99-103

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …