Marcela Linková, Alice Červinková:
Zpráva z 8. evropské konference feministického výzkumu The Politics of Location Revisited: Gender@2012 [99]

« ročník 13, číslo 1/2012: Péče: kritika, analýza, alternativy

Linková, Marcela, Alice Červinková. 2012. „Zpráva z 8. evropské konference feministického výzkumu The Politics of Location Revisited: Gender@2012 .“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (1): 99-103

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …