Blanka Nyklová:
Konferenční turistika v praxi aneb co nového ve feminismu [91]

« ročník 13, číslo 1/2012: Péče: kritika, analýza, alternativy

Nyklová, Blanka. 2012. „Konferenční turistika v praxi aneb co nového ve feminismu .“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (1): 91

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …