Jana Dvořáčková:
Transgenderové identity v sociologickém kaleidoskopu [95]

« ročník 13, číslo 1/2012: Péče: kritika, analýza, alternativy

Dvořáčková, Jana. 2012. „Transgenderové identity v sociologickém kaleidoskopu .“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (1): 95-98

Hines, S., Sanger,T. 2010. Transgender Identities: Towards a Social Analysis of Gender Diversity. London, New York: Routledge.

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …