Irena Smetáčková:
Práce a rodina na ostří nože [87]

« ročník 13, číslo 1/2012: Péče: kritika, analýza, alternativy

Smetáčková, Irena. 2012. „Práce a rodina na ostří nože.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (1): 87

Křížková, A., Maříková, H., Hašková, H., Formánková, L. 2011. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha: Slon.

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …