Kateřina Zábrodská:
Nové spojenectví genderu a psychologie? [85]

« ročník 13, číslo 1/2012: Péče: kritika, analýza, alternativy

Zábrodská, Kateřina. 2012. „Nové spojenectví genderu a psychologie?.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (1): 85-86

Machovcová, K. 2011. Nesamozřejmé perspektivy. Genderová analýza v psychoterapii a psychologickém poradenství. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity.

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …