Karolína Černá:
Pohledem české kritické teorie globální nespravedlnosti [83]

« ročník 13, číslo 1/2012: Péče: kritika, analýza, alternativy

Černá, Karolína. 2012. „Pohledem české kritické teorie globální nespravedlnosti.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (1): 83

Hrubec, M. 2011. Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky. Praha: Filosofia.

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …