Radka Dudová:
Politiky péče [80]

« ročník 13, číslo 1/2012: Péče: kritika, analýza, alternativy

Dudová, Radka. 2012. „Politiky péče.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (1): 80-82

Hrženjak, M. (ed.). 2011. Politics of Care. Ljubljana: Mirovni inštitut.

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …