Adéla Souralová:
Pomocnice v domácnosti v „ráji“ genderové rovnosti [78]

« ročník 13, číslo 1/2012: Péče: kritika, analýza, alternativy

Souralová, Adéla. 2012. „Pomocnice v domácnosti v „ráji“ genderové rovnosti .“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (1): 78-79

Isaksen, L. W. (ed.). 2010. Global Care Work: Gender and Migration in Nordic Societies. Lund: Nordic Academic Press.

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …