Šárka Zelenková:
Neviditelná práce aneb ženy migrantky na své vlastní cestě. Rozhovor s Magdalou de Gusmão, zakladatelkou občanského sdružení ComuniDária v Portugalsku [73]

« ročník 13, číslo 1/2012: Péče: kritika, analýza, alternativy

Zelenková, Šárka. 2012. „Neviditelná práce aneb ženy migrantky na své vlastní cestě. Rozhovor s Magdalou de Gusmão, zakladatelkou občanského sdružení ComuniDária v Portugalsku.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 13 (1): 73-77

Magdala de Gusmão pochází z Brazílie a do Evropy přišla poprvé před šesti lety. V Brazílii absolvovala bakalářská studia v oboru podniková ekonomika – finance a marketing na Fundação Getúlio Vargas a později v oboru finance a marketing na Univerzitě v São Paulo. Pracovala jako profesorka ve Fundação Raimundo Marinho. Dále absolvovala roční kurz sociální ekonomie na Univerzitě Complutense v Madridu. Sdružení ComuniDária založila v lednu 2008 v Lisabonu společně se svým druhým manželem a jeho matkou. ComuniDária je občanské sdružení, které se zasazuje o důstojné pracovní podmínky migrantek v Portugalsku. Protože nejčastějšími pracemi, které migrantky ze třetích zemí v Portugalsku vykonávají, jsou pomocné práce v kuchyni, práce v úklidových firmách, v pohostinství a hlavně domácí práce, stala se ComuniDária na základě těchto okolností občanským sdružením migrantek  domácích pracovnic.

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …