Marcela Linková :
Ve velké Británii je akademické prostředí vnímáno jako poslední bašta maskulinismu. Rozhovor Marcely Linkové s Barbarou Bagilhole [58]

« ročník 12, číslo 2/2011: Životní dráhy

Linková, Marcela. 2011. „Ve velké Británii je akademické prostředí vnímáno jako poslední bašta maskulinismu. Rozhovor Marcely Linkové s Barbarou Bagilhole.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 12 (2): 58-62

Dne 22. září přednesla prof. Barbara Bagilhole z Loughborough University ve Velké Británii zvanou přednášku na 2. národní konferenci o ženách a vědě s názvem Gender jako sociální inovace: Rovné příležitosti v měnícím se vědeckém prostředí, která se konala v Praze. Při této příležitosti jsme se jí ptaly na její výzkum v oblasti genderu a vědy, hlavní překážky, se kterými se potýkají ženy ve vědě, a na proměny feminismu v posledních třiceti letech.
Barbara Bagilhole se dlouhodobě věnuje genderovým studiím, rovným příležitostem a diverzitě a tyto hodnoty obhajuje. Je profesorkou v oboru rovných příležitostí a sociální politiky na katedře sociálních věd, Loughborough University ve Velké Británii. Ve svém výzkumu a publikacích se zaměřuje na oblast rovných příležitostí a diverzitu z hlediska genderu, rasy, zdravotního postižení, sexuální orientace, náboženství, věku a na intersekcionalitu.
Publikovala více než 30 akademických článků na téma ženy a věda. Její poslední knihy jsou Understanding Equal Opportunities and Diversity: The Social Differentiations and Intersections of Inequality (2009 Policy Press) a Bagilhole, B. and White, K. (eds.) Gender, Power and Management: A Cross-Cultural Analysis of Higher Education (2010 Palgrave Macmillan). Byla členkou ustavujícího výboru ATGENDER, tedy Evropské asociace pro genderový výzkum, vzdělávání a dokumentaci (více viz http://www.atgender.eu/), která byla založena v roce 2009. V současné době je členkou představenstva a pokladnicí organizace.

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (en) …