Lenka Formánková :
Biograficko‑narativní rozhovor je velmi mocná technika. Rozhovor Lenky Formánkové s Tomem Wengrafem [53]

« ročník 12, číslo 2/2011: Životní dráhy

Formánková, Lenka. 2011. „Biograficko‑narativní rozhovor je velmi mocná technika. Rozhovor Lenky Formánkové s Tomem Wengrafem .“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 12 (2): 53-57

S Tomem Wengrafem jsem se seznámila v říjnu tohoto roku, když mi bylo Fakultou sociálních studií umožněno vycestovat v rámci projektu Q&Q Improvement na jeho seminář o biograficko-narativní interpretativní metodě, zkráceně BNIM. Již předtím jsem znala jeho přístup z publikací, které vydal se svou manželkou Prue Chamberlayne. Když jsem hledala cesty, jak obhájit použití kvalitativních metod v mezinárodním komparativním výzkumu, byly pro mě jejich knihy velkou inspirací.
Rozhovor vznikl u kuchyňského stolu v londýnském domě Toma a Prue. V tomto neformálním rodinném prostředí se odehrával také pětidenní workshop. Tom byl velice vstřícný a nakonec jsme spolu mluvili celé dvě a půl hodiny. Na konci se k hovoru přidala také Prue. Při rozhovoru jsem uplatnila metodu biograficko-narativního interview podle Tomových doporučení. Bohatý materiál vyprávění bylo těžké redukovat, zaměřila jsem se proto na ty pasáže, které úzce souvisejí s metodologickými přístupy ke zkoumání životních drah, což je téma toho čísla.
Pokud bychom hledali základní téma Tomova vyprávění (a potažmo života), tak narazíme na jeho nechuť přizpůsobovat se podmínkám a pravidlům akademického světa, pokud s nimi není ztotožněn. Ta prostupuje celým příběhem a je příčinou Tomova akademického hledání. Zároveň je toto rebelství motorem Tomovy celoživotní chuti hledat v rámci sociologie, ale i jiných disciplín, nástroje poznání a pochopení světa, které budou konvenovat s jeho postoji bez ohledu na hlavní vědecký proud dané doby.

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (en) …