Výzva k podání článků do tematického čísla Feministické redefinice islámu

Časopis Gender a výzkum / Gender and Research vyhlašuje výzvu k podání článků tematického čísla Feministické redefinice islámu, které editorsky připravuje Gabriela Özel Volfová.

Připravované tematické číslo Feministické redefinice islámu si klade za cíl shromáždit výzkumné články týkající se islámského feminismu založené na teoretických i empirických přístupech, jež se budou věnovat komplexitě islámského feminismu, analyzovat genderové (ne)rovnosti v Koránu z pohledu islámského feminismu a zkoumat aktivity muslimských žen bojujících za emancipaci a odstranění patriarchálního uspořádání ve společnostech, ve kterých žijí.

Do tematického čísla vítáme statě, které se zaměřují zejména na následující oblasti (nicméně nemusejí se omezovat pouze na tato témata):

  • Definice islámského feminismu
  • Islámské feministické čtení Koránu
  • Dřívější i současné boje muslimských feministek za spravedlnost a rovnost
  • Islámský feminismus na Blízkém východě, v Asii a Africe – transnacionální perspektivy
  • Islámské feministky na Západě
  • Islamofobie a muslimské ženy
  • Islámské feministické výklady islámského rodinného práva
  • Víra a aktivismus v oblasti islámského feminismu

V případě zájmu o publikaci v připravovaném monotematickém čísle, zašlete článek nejpozději do 30. března 2019 na adresu redakce (genderteam@soc.cas.cz) a také na adresy hostující editorky: ozelvolfova@orient.cas.cz. Do předmětu uveďte „reinterpretace islámu“. Přijímány jsou příspěvky v češtině a slovenštině, autorky a autoři z dalších zemí mohou zaslat a publikovat články v angličtině. Všechny články budou posouzeny v redakci a dvěma anonymními recenzenty/kami. Uvítáme rovněž odborné recenze a zprávy relevantní k tématu připravovaného čísla.

Při finalizaci textu, prosím, dodržujte formální požadavky časopisu a formát referencí dle citačního standardu časopisu, více informací je dostupných z:  https://www.genderonline.cz/cs/page/4-pokyny-pro-autory-ky

Časopis Gender a výzkum / Gender and Research je recenzovaný vědecký transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie. Časopis je zařazen v databázi SCOPUS, ERIH PLUS, CEJSH, DOAJ a v dalších databázích. Více informací, včetně formálních požadavků na nabídnuté rukopisy, je dostupných na internetových stránkách časopisu: www.genderonline.cz.