Jak rozbít skleněný strop? - pozvánka na konferenci

Mezinárodní konference na téma vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích

Vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích patří k prioritním oblastem Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020. Přes dílčí pokrok zůstává právě nízká participace žen na rozhodování jednou z hlavních výzev v oblasti genderové rovnosti. 
Jaký je vztah svobody a rovnosti? Jakým překážkám čelí ženy ve vedoucích pozicích? Může se veřejná správa inspirovat světem byznysu v oblasti podpory diverzity? A jaký je přístup nastupující generace k rovnosti žen a mužů?

Na tyto otázky se pokusí odpovědět mezinárodní konference s názvem Jak rozbít skleněný strop?, kterou Úřad vlády ČR pořádá v pátek 22. června v Praze.

Z důvodu omezené kapacity prosíme o potvrzení účasti na e-mail viktorinova.nikola@vlada.cz nejpozději do 19. června 2018.

Tlumočení bude zajištěno. Prostor konference je bezbariérový.