Jak na rovnost? - pozvánka na konferenci

Mezinárodní konference k průběžnému vyhodnocení naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020

V listopadu 2014 byla schválena Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. Jedná se o historicky první vládní dokument, který vymezuje genderovou rovnost jako celospolečenskou prioritu a zároveň stanovuje střednědobé cíle v této oblasti. I díky této strategii se v posledních letech podařilo prosadit několik důležitých opatření. Přesto si ČR v hodnocení úrovně rovnosti žen a mužů v evropském i mezinárodním srovnání nevede dobře. 

Jaké jsou hlavní překážky naplňování cílů strategie? Mohou nám příklady dobré praxe ze zahraničí napomoci k jejich odstraňování? Proč střední Evropa v oblasti rovnosti žen a mužů zaostává za zbytkem Evropy? Jak na ne/rovnost na trhu práce? Jakou roli hrají muži při prosazování genderové rovnosti?

Na tyto otázky se pokusí odpovědět mezinárodní konference s názvem Jak na rovnost?, kterou Úřad vlády ČR pořádá ve čtvrtek 21. června v Praze.

Z důvodu omezené kapacity prosíme o potvrzení účasti na e-mail hradecka.lucie@vlada.cz nejpozději do 19. června 2018.

Tlumočení bude zajištěno. Prostor konference je bezbariérový.