Ombudsman potvrdil, že Grantová agentura ČR diskriminuje!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Národní kontaktní centrum - Ženy a věda vydává tiskovou zprávu k výsledku šetření ombudsmana ve věci podnětu NKC - ŽV, který se týkal podezření na nepřímou diskriminaci v pravidlech postdoktorských grantů Grantové agentury České republiky. Ve své zprávě o šetření ombudsman konstatuje, že se Grantová agentury dopouští nepřímé diskriminace na základě pohlaví, a doporučuje provést změny, které povedou k odstranění diskriminačních pravidel. Více zde.

Pokud chcete NKC-ŽV podpořit, můžete tak učinit na webových stránkách www.zenyaveda.cz - staňte se členkou nebo členem Klubu NKC! Vice o Klubu NKC na http://www.zenyaveda.cz/284-klub-nkc/.

Děkujeme,
jménem NKC-ŽV
Marcela Linková