Aktuální číslo

Obálka

ročník 19, číslo 2/2018: Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností


Kateřina Kolářová:
Paradoxy úspěšné teorie: intersekcionalita mezi kritikou a stvrzováním hegemonie
Jasna Mikić, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Monika Kalin Golob:
Gendered and ‘Ageed’ Language and Power Inequalities: An Intersectional Approach
Jaroslava Hasmanová Marhánková:
Sexualita a stárnutí – průsečíky ticha. Využití intersekcionálního přístupu při studiu zkušenosti stárnutí LGBT osob
Ema Hrešanová, Alena Glajchová:
Staré a cizí: Zranitelnost a intersekcionalita ve zdravotní péči
Alena Křížková, Hana Hašková, Kristýna Pospíšilová:
Zdravotní znevýhodnění, gender a vzdělání na trhu práce v intersekcionální perspektivě
Lenka Formánková, Marta Lopatková:
Nerovná startovní čára? Intersekcionální analýza počátků profesních drah jedenapůlté generace vietnamských mužů a žen na českém trhu práce
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Alice Gojová:
Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů

Aktuality

6. 2. 2019

Call for abstracts for a special issue: Economy 4.0 – The digitalization of labor from a gender perspective

The journal Gender a výzkum / Gender and Research announces a call for abstracts for a special issue on Economy 4.0 – The digitalization of labor from a gender perspective, edited by Annette von Aleman, Julia Gruhlich, Ilona Horwath, and Lena Weber.

4. 2. 2019

Call for abstracts for a special issue Struggles, Memory and Resilience in Eastern Africa and Beyond: Feminist Perspectives

The journal Gender a výzkum / Gender and Research announces a call for abstracts for a special issue on feminism in the African context focusing on the theme Struggles, Memory and Resilience in Eastern Africa and Beyond: Feminist Perspectives, edited by Assoc. Prof. Sarah Ssali and Dr. Florence Ebila.

14. 1. 2019

Výzva k podání článků do tematického čísla Feministické redefinice islámu

Časopis Gender a výzkum / Gender and Research vyhlašuje výzvu k podání článků tematického čísla Feministické redefinice islámu, které editorsky připravuje Gabriela Özel Volfová.

31. 1. 2017

VÝZVA PRO AUTORKY A AUTORY

Vážené autorky, vážení autoři,

rádi bychom Vás informovali, že redakční rada uvítá Vaše návrhy statí k publikaci v časopise Gender a výzkum / Gender and Research. Všechna čísla jsou otevřena různým tématům v rámci transdisciplinární oblasti genderových studií a feministické teorie. Většina čísel je doplněna tematickými bloky, na které jsou vypisovány periodicky otevřené výzvy. Příspěvky můžete zasílat průběžně během roku na adresu redakce: genderteam@soc.cas.cz.