Aktuální číslo

Obálka

ročník 18, číslo 2/2017: Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu


Romana Radlwimmer:
Decolonisation and Gender: Perspectives on Literatures and Cultures of the Americas
Marion Rohrleitner:
Chicana Memoir and the DREAMer Generation: Reyna Grande’s The Distance Between Us as Neo-colonial Critique and Feminist Testimonio
Tereza Jiroutová Kynčlová:
Tři proti dualismu: Postkoloniální re/interpretace hybridních postav chicanské femininity
Edla Eggert:
Women Weavers Recognizing Their Craftwork
Viola Parente-Čapková:
Postkoloniální pohled na Finsko prizmatem literární vědy – historie, současná situace, kritická reflexe
Kateřina Kolářová:
„Mentální retardace“ a afektivní politiky zřeknutí se

Aktuality

12. 6. 2018

VÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHŮ TEMATICKÝCH BLOKŮ A ČÍSEL

Transdisciplinární časopis Gender a výzkum / Gender and Research vyhlašuje výzvu na tematická čísla a bloky na období 2020–2021.

4. 2. 2018

Výzva k podání abstraktů: Transnacionální migrace: hranice, gender a výzvy pro globální spravedlnost

Časopis Gender a výzkum / Gender and Research vyhlašuje výzvu k podání abstraktů do tematického čísla Transnacionální migrace: hranice, gender a výzvy pro globální spravedlnost, které editorsky připravují Zuzana Uhde a Petra Ezzeddine.