Aktuální číslo

Obálka

ročník 19, číslo 1/2018


Maria Holt:
Everyday Practices of Sacrifice: A Case Study of Palestinian Women
Marta Vohlídalová, Hana Maříková:
Kdo se bojí žen v politice? O postojích k politické participaci žen
Radka Dudová:
Příspěvek na péči jako „zvláštní peníze“: chápání a užívání příspěvku na péči v blízkých vztazích
Nina Fárová:
Muži do škol? Ano! Ale…: Potřeba mužů v primárním vzdělávání
Romana Marková Volejníčková:
Mateřská praxe v příbězích matek tří různých generací

Aktuality

10. 9. 2018

5. národní konference o genderu a vědě - pozvánka na konferenci

Na 5. národní konferenci o genderu a vědě, která se bude konat 30. října 2018 v prostorách Akademie věd ČR, budou prezentovány výsledky výzkumu, který provedlo Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. v letech 2017-18.