Aktuální číslo

Obálka

ročník 19, číslo 1/2018


Maria Holt:
Everyday Practices of Sacrifice: A Case Study of Palestinian Women
Marta Vohlídalová, Hana Maříková:
Kdo se bojí žen v politice? O postojích k politické participaci žen
Radka Dudová:
Příspěvek na péči jako „zvláštní peníze“: chápání a užívání příspěvku na péči v blízkých vztazích
Nina Fárová:
Muži do škol? Ano! Ale…: Potřeba mužů v primárním vzdělávání
Romana Marková Volejníčková:
Mateřská praxe v příbězích matek tří různých generací

Aktuality

12. 6. 2018

VÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHŮ TEMATICKÝCH BLOKŮ A ČÍSEL

Transdisciplinární časopis Gender a výzkum / Gender and Research vyhlašuje výzvu na tematická čísla a bloky na období 2020–2021.

4. 2. 2018

Výzva k podání abstraktů: Transnacionální migrace: hranice, gender a výzvy pro globální spravedlnost

Časopis Gender a výzkum / Gender and Research vyhlašuje výzvu k podání abstraktů do tematického čísla Transnacionální migrace: hranice, gender a výzvy pro globální spravedlnost, které editorsky připravují Zuzana Uhde a Petra Ezzeddine.