Aktuální číslo

Obálka

ročník 19, číslo 1/2018


Maria Holt:
Everyday Practices of Sacrifice: A Case Study of Palestinian Women
Marta Vohlídalová, Hana Maříková:
Kdo se bojí žen v politice? O postojích k politické participaci žen
Radka Dudová:
Příspěvek na péči jako „zvláštní peníze“: chápání a užívání příspěvku na péči v blízkých vztazích
Nina Fárová:
Muži do škol? Ano! Ale…: Potřeba mužů v primárním vzdělávání
Romana Marková Volejníčková:
Mateřská praxe v příbězích matek tří různých generací

Aktuality

31. 1. 2017

VÝZVA PRO AUTORKY A AUTORY

Vážené autorky, vážení autoři,

rádi bychom Vás informovali, že redakční rada uvítá Vaše návrhy statí k publikaci v časopise Gender a výzkum / Gender and Research. Všechna čísla jsou otevřena různým tématům v rámci transdisciplinární oblasti genderových studií a feministické teorie. Většina čísel je doplněna tematickými bloky, na které jsou vypisovány periodicky otevřené výzvy. Příspěvky můžete zasílat průběžně během roku na adresu redakce: genderteam@soc.cas.cz.