gender / rovné příležitosti / výzkum

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Výzkumné oddělení 'Gender & sociologie' Sociologického ústavu" Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Kontakt

Gender, rovné příležitosti, výzkum / Gender and Research
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. / Institute of Sociology CAS
Jilská 1, 110 00 Praha 1
Tel: +420 210310351
Fax: +420 222220143
Email: genderteam@soc.cas.cz
http://www.genderonline.cz
http://www.soc.cas.cz

Šéfredaktorka / Editor-in-Chief
Zuzana Uhde zuzana.uhde@soc.cas.cz

Asistentka redakce / Office Assistent
Eva Nechvátalová eva.nechvatalova@soc.cas.cz

Kontakt: Gender & Sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: genderteam@soc.cas.cz