gender / rovné příležitosti / výzkum

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Výzkumné oddělení 'Gender & sociologie' Sociologického ústavu" Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Výzva pro zasílání recenzních výtisků

Nakladatelé mohou zasílat nabídky nebo recenzní výtisky do redakce časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum. Uveřejněnou recenzi po otištění zasíláme na adresu nakladatele.

V případě zájmu kontaktujte oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel: 210 310 351217
fax: 222 220 143
e-mail: genderteam@soc.cas.cz

Asistentka:
Eva Nechvátalová eva.nechvatalova@soc.cas.cz

Kontakt: Gender & Sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: genderteam@soc.cas.cz