gender / rovné příležitosti / výzkum

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Výzkumné oddělení 'Gender & sociologie' Sociologického ústavu" Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Novinky

31.1.13

OMBUDSMAN POTVRDIL, ŽE GRANTOVÁ AGENTURA ČR DISKRIMINUJE!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Národní kontaktní centrum - Ženy a věda vydává tiskovou zprávu k výsledku šetření ombudsmana ve věci podnětu NKC - ŽV, který se týkal podezření na nepřímou diskriminaci v pravidlech postdoktorských grantů Grantové agentury České republiky. Ve své zprávě o šetření ombudsman konstatuje, že se Grantová agentury dopouští nepřímé diskriminace na základě pohlaví, a doporučuje provést změny, které povedou k odstranění diskriminačních pravidel. Více zde.

Pokud chcete NKC-ŽV podpořit, můžete tak učinit na webových stránkách www.zenyaveda.cz - staňte se členkou nebo členem Klubu NKC! Vice o Klubu NKC na http://www.zenyaveda.cz/284-klub-nkc/.

Děkujeme,
jménem NKC-ŽV
Marcela Linková

Kontakt: Gender & Sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: genderteam@soc.cas.cz