Aktuální výzvy

25. 4. 2017

Výzva k podání abstraktů

Výzva k zaslání abstraktů do tematického čísla časopisu Gender a výzkum / Gender and Research zaměřeného na Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností

Hostující editorky: Alena Křížková, Hana Hašková

 

31. 1. 2017

VÝZVA PRO AUTORKY A AUTORY

Vážené autorky, vážení autoři,

rádi bychom Vás informovali, že redakční rada uvítá Vaše návrhy statí k publikaci v časopise Gender a výzkum / Gender and Research. Všechna čísla jsou otevřena různým tématům v rámci transdisciplinární oblasti genderových studií a feministické teorie. Většina čísel je doplněna tematickými bloky, na které jsou vypisovány periodicky otevřené výzvy. Příspěvky můžete zasílat průběžně během roku na adresu redakce: genderteam@soc.cas.cz.