Aktuální číslo

Obálka

ročník 18, číslo 2/2017: Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu


Romana Radlwimmer:
Decolonisation and Gender: Perspectives on Literatures and Cultures of the Americas
Marion Rohrleitner:
Chicana Memoir and the DREAMer Generation: Reyna Grande’s The Distance Between Us as Neo-colonial Critique and Feminist Testimonio
Tereza Jiroutová Kynčlová:
Tři proti dualismu: Postkoloniální re/interpretace hybridních postav chicanské femininity
Edla Eggert:
Women Weavers Recognizing Their Craftwork
Viola Parente-Čapková:
Postkoloniální pohled na Finsko prizmatem literární vědy – historie, současná situace, kritická reflexe
Kateřina Kolářová:
„Mentální retardace“ a afektivní politiky zřeknutí se

Aktuality

31. 1. 2017

VÝZVA PRO AUTORKY A AUTORY

Vážené autorky, vážení autoři,

rádi bychom Vás informovali, že redakční rada uvítá Vaše návrhy statí k publikaci v časopise Gender a výzkum / Gender and Research. Všechna čísla jsou otevřena různým tématům v rámci transdisciplinární oblasti genderových studií a feministické teorie. Většina čísel je doplněna tematickými bloky, na které jsou vypisovány periodicky otevřené výzvy. Příspěvky můžete zasílat průběžně během roku na adresu redakce: genderteam@soc.cas.cz.