gender / rovné příležitosti / výzkum

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Výzkumné oddělení 'Gender & sociologie' Sociologického ústavu" Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Aktuální číslo

Obálka

ročník 16, číslo 2/2015: Transnacionální feminismus

Chandra Talpade Mohanty:
Transnacionální feministické přechody: O neoliberalismu a radikální kritice
Radka Janebová:
Inspirace transnacionálního feminismu pro transnacionální feministickou sociální práci
Andrea Kuchyňková, Petra Ezzeddine:
„Ještě nepatřím do starého železa“ aneb paradoxy migrace péče z ČR do Rakouska

Aktuality

19.11.15

VÝZVA K PODÁNÍ NÁVRHŮ TEMATICKÝCH BLOKŮ A ČÍSEL

Transdisciplinární časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum vyhlašuje výzvu na tematická čísla a bloky na období 2017–2018

15.6.15

Aktuální výzva k podání abstraktů: POLITICKÉ AKTÉRSTVÍ ŽEN V HISTORII: STŘEDOEVROPSKÝ KONTEXT

Hostující editorky Jitka Gelnarová a Marie Fousková připravují tematické číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum / Gender, Equal Opportunities, Research zaměřené na politické aktérství žen v historii: středoevropský kontext.

31.12.14

VÝZVA PRO AUTORKY A AUTORY

Vážené autorky, vážení autoři,

rádi bychom Vás informovali, že redakční rada uvítá Vaše návrhy statí k publikaci v časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum. Všechna čísla jsou mimo tematické bloky otevřena i dalším tématům v rámci transdisciplinární oblasti genderových studií a feministické teorie. Příspěvky můžete zasílat průběžně během roku na adresu redakce: genderteam@soc.cas.cz.

Kontakt: Gender & Sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: genderteam@soc.cas.cz