gender / rovné příležitosti / výzkum

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Výzkumné oddělení 'Gender & sociologie' Sociologického ústavu" Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Aktuální číslo

Obálka

ročník 17, číslo 1/2016: Tělo a tělesnost ve feministické teorii a výzkumu

Margrit Shildrick:
Ztělesnění feministické teorie
Michaela Appeltová:
„Tlusté“ tělo v normalizačním Československu: povinná zdatnost a gender v kampani proti obezitě
M. Katharina Wiedlack:
Seeing ‘Red’ (Orange Is the New Black) – Russian Women, US Homonationalism and New Cold War Cultures
Gundula Ludwig:
‘Politics Is Nothing but Medicine on a Larger Scale’: How Medical Science Helped To Establish a Political Order in 19th-Century Germany
Zuzana Pešťanská:
„Tabuľkové tehotenstvo“ a riziko: naratívy žien o tehotenstve
Robert Osman, Lucie Pospíšilová:
Zkušenost bez zraku: příležitost pro reflexi prostorového normativu
Dita Jahodová:
Trans* příběhy o těle a s tělem

Aktuality

31.8.16

VÝZVA PRO AUTORKY A AUTORY

Vážené autorky, vážení autoři,

rádi bychom Vás informovali, že redakční rada uvítá Vaše návrhy statí k publikaci v časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum. Všechna čísla jsou mimo tematické bloky otevřena i dalším tématům v rámci transdisciplinární oblasti genderových studií a feministické teorie. Příspěvky můžete zasílat průběžně během roku na adresu redakce: genderteam@soc.cas.cz.

15.6.15

Aktuální výzva k podání abstraktů: POLITICKÉ AKTÉRSTVÍ ŽEN V HISTORII: STŘEDOEVROPSKÝ KONTEXT

Hostující editorky Jitka Gelnarová a Marie Fousková připravují tematické číslo časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum / Gender, Equal Opportunities, Research zaměřené na politické aktérství žen v historii: středoevropský kontext.

Kontakt: Gender & Sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: genderteam@soc.cas.cz