gender / rovné příležitosti / výzkum

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Výzkumné oddělení 'Gender & sociologie' Sociologického ústavu" Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Aktuální číslo

Obálka

ročník 17, číslo 2/2016: Politické aktérství žen v historii: středoevropský kontext

Joan W. Scott:
Fantazmatická ozvena. Dejiny a konštrukcia identity
Marie V. Fousková:
„Moderní apoštolát našich zásad“. Ženský tisk Československé strany lidové v Čechách v předvolebním období 1919 a 1920
Marie Láníková, Adéla Souralová:
„Domácí je politické“? Hospodyňství v poválečném Československu perspektivou Ústředí československých hospodyň a národněsocialistických poslankyň
Zuzana Maďarová:
Ako odvrávať Novembru 1989. Skúmanie naratívov historických udalostí z rodového hľadiska
Vanda Černohorská:
„Ďakujeme, že ste si všetky dobré rady nechali pred dverami“: O ASPEKTu a on-line feminismu v československém kontextu
Lenka Vochocová, Jaromír Mazák, Václav Štětka:
Nic pro holky? Genderové nerovnosti v politické participaci na sociálních sítích

Aktuality

25.4.17

Aktuální výzva k podání abstraktů

Výzva k zaslání abstraktů do tematického čísla časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum zaměřeného na Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností

Hostující editorky: Alena Křížková, Hana Hašková

 

31.1.17

VÝZVA PRO AUTORKY A AUTORY

Vážené autorky, vážení autoři,

rádi bychom Vás informovali, že redakční rada uvítá Vaše návrhy statí k publikaci v časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum. Všechna čísla jsou otevřena různým tématům v rámci transdisciplinární oblasti genderových studií a feministické teorie. Většina čísel je doplněna tematickými bloky, na které jsou vypisovány periodicky otevřené výzvy. Příspěvky můžete zasílat průběžně během roku na adresu redakce: genderteam@soc.cas.cz.

Kontakt: Gender & Sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: genderteam@soc.cas.cz