Aktuální číslo

Obálka

ročník 18, číslo 1/2017: Gender na neoliberální univerzitě: transnacionální procesy a jejich lokální dopady


Jeff Hearn:
Neoliberal Universities, Patriarchies, Masculinities, and Myself: Transnational-personal Reflections on and from the Global North
Marcela Linková:
Academic Excellence and Gender Bias in the Practices and Perceptions of Scientists in Leadership and Decision-making Positions
Marcela Linková:
Excelence a genderové předsudky v praktikách a vnímání přírodních vědců ve vedoucích a rozhodovacích pozicích
Birgit Riegraf, Lena Weber:
Excellence and Gender Equality Policies in Neoliberal Universities
Deirdre Byrne:
Teaching and Researching Women’s and Gender Studies in Post-apartheid South Africa
Kadri Aavik:
Doing Neoliberalism on Campus: The Vulnerability of Gender Equality Mechanisms in Estonian Academia
Blanka Nyklová:
Marketing Difference: Two Teachable Moments at the Intersection of the Neoliberal University and Geopolitics
Blanka Nyklová:
Obchodování s odlišností: dvě pedagogické příležitosti na křižovatce neoliberální univerzity a geopolitiky

Aktuality

25. 4. 2017

Výzva k podání abstraktů

Výzva k zaslání abstraktů do tematického čísla časopisu Gender a výzkum / Gender and Research zaměřeného na Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností

Hostující editorky: Alena Křížková, Hana Hašková

 

31. 1. 2017

VÝZVA PRO AUTORKY A AUTORY

Vážené autorky, vážení autoři,

rádi bychom Vás informovali, že redakční rada uvítá Vaše návrhy statí k publikaci v časopise Gender a výzkum / Gender and Research. Všechna čísla jsou otevřena různým tématům v rámci transdisciplinární oblasti genderových studií a feministické teorie. Většina čísel je doplněna tematickými bloky, na které jsou vypisovány periodicky otevřené výzvy. Příspěvky můžete zasílat průběžně během roku na adresu redakce: genderteam@soc.cas.cz.